Půjčovna dodávek

Již od 650 Kč

Naše autopůjčovna se zabývá krátkodobým i dlouhodobým pronájmem užitkových vozů a dodávek.

Všeobecné podmínky

Minimální věk klienta 18 let, musí být držitelem platného řidičského průkazu.

Zákaz kouření ve vozidle pod pokutou 5 000 Kč

Cena denního pronájmu vozidla je stanovena na 24 hodin od převzetí vozidla do jeho faktického předání. ​​

Klient přebírá vozidlo s plnou nádrží, při ukončení výpůjčky jsou chybějící pohonné hmoty klientovi vyúčtovány​ 33Kč/litr nafty​.

​​

Tolerance od smluvně dohodnutého převzetí vozidla je ​2​0 minut.

​​

Klient musí před uzavřením smlouvy o "Pronájmu vozidla" sdělit, zda má v úmyslu vycestovat do zahraničí a kam. Jinak je překročení státních hranic ČR nepřípustné.

​​

Havarijní pojištění: Havarijně jsou vozidla pojištěna na území celé Evropy a to proti poškození nebo odcizení vozidla a jeho součástí, se spoluúčastí uživatele. Klient odpovídá za škodu vzniklou na vozidle do výše rozdílu mezi náhradou pojišťovny a skutečnými náklady půjčovny.

​​

Spoluúčast klienta při zcizení vozu nebo při dopravní nehodě způsobené klientem činí maximálně 3% ze vzniklé škody, nejméně však 3 000 Kč.

Dojde-li k pojistné události, či poškození vozu příčinou nájemce, je nájemce vozu povinnen ponechat kauci pronajímateli, kterýmu vznikne ušlý zisk z pronájmu vozu dalším osobám. Po následné opravě bude vyúčtováno nájemci počet dní za nefunkčnost vozu po dobu opravy maximálně ve výši 5 000 Kč se spoluúčastí. V přídadě vrácení kauce (bezpečnostní záruky) za škodnou událost, pošle pronajímatel ​zbylou část peněz nájemci zpět na účet uveden v nájemní smlouvě nebo hotově s dodatkem ve smlouvě o vrácení kauce.

Při dopravní nehodě, v jakémkoliv případě ať už se jedná o malou škodní událost je povinnost nájemce přivolat PČR (policii ČR), aby sepsali potvrzení o účasti na dopravní nehodě, okamžitě nahlásit pronajímateli vozu, sepsat protokol o dopravní nehodě, musí být uveden přesný popis, viník musí do poznámek uvést, že souhlasí se zaviněním, podpis obou účastníků. Nebude-li dodržen tento postup, pronajímatel má právo ponechat si bezpečnostní záruku do doby vyplacení škodné události.

​ ​​

Pojištění se nevztahuje na zavazadla a přepravované osoby.

​​

Klient hradí při převzetí vozu cenu za pronájem a kauci​ (bezpečnostní záruku)​, která bude vrácena při vracení

- za znečištění interiéru bude účtována nájemci pokuta ve výši 1 000 Kč​

- za znečištění zavazadlového prostoru bude účtována nájemci pokuta ve výši 500 Kč​

- za znečištění exteriéru bude účtována nájemci pokuta ve výši 300 Kč​

- veškeré poškození exteriéru, interiéru, zavazadlového prostoru, čistotu vozu, najde nájemce v předávacím protokolu tj. fotodokumentace, která je nedílnou součástí nájemní smlouvy

info@nejlevnejsidodavky.cz +420 702 045 905​

Sídlo společnosti

  • Happy Home Development s.r.o.
  • Biskupcova 1910/26 Praha 3
  • Žižkov 130 00
  • IČ 24255726 / DIČ CZ24255726
  • Firma je plátce DPH zapsána 197935 C, Městský soud v Praze

Provozovna, výdejní místo

  • Půjčovna užitkových vozů
  • Biskupcova 1910/26
  • 130 00 Praha 3